منو

تاریخ رفت : ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ برگشت : ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
سفر هوایی - هواپیمایی ماهان
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
مالزی
7 شب
تاریخ های رفت:

14 بهمن

تاریخ های برگشت:

22 بهمن

ساعت رفت:
22:30

ساعت برگشت:
23:30

((به دلیل پوینت بودن پرواز ماهان لطفا قبل از رزرو با کانتر مربوطه چک شود))
نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Pacific Express / B.B
۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
Metropol / B.B
Sandpiper / B.B
۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
Pacific Express Central Market / B.B
My Hotel / B.B
۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
Flamingo / B.B
۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
Silka Maytower / B.B
۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
Cosmo / B.B
۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
Oakwood / B.B
۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Express / B.B
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
Ambassador / B.B
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
Travelodge Bukit Bintang / B.B
۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Royal Chulan Bukit Bintang / B.B
۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
Royal / B.B
۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
Seri Pacific / B.B
۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
Tamu / B.B
۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
Ibis / B.B
۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
Sunway Putra / B.B
۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
Verdant Hill / B.B
۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Suites / B.B
۶٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
Impiana / B.B
۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Mercure / B.B
۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Dorset Regency / B.B
Swiss Garden / B.B
۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Royal Chulan / B.B
Istana / B.B
۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان
Melia / B.B
۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان
Berjaya / B.B
۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان
Fraser Residence / B.B
۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
GTower / B.B
۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Millennium / B.B
۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton / B.B
۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
Shangrila / B.B
۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان
Westin / B.B
۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
Ritz Carlton / B.B
۱۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر، ترانسفر فرودگاهی و بین شهری، سیم کارت، گشت شهری در کوالالامپور ، راهنمای فارسی زبان

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار

توضيحات

* نرخ نوزاد برای مسیر کوالالامپور 600.000 تومان می باشد.

* بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به عهده آژانس ثبت نام کننده یا مسافر میباشد .

* پرواز ها چارتر و هتل گارانتی میباشد لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمیباشد .

* مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده میباشد .

*پرداخت مالیات توریست کشور مالزی طبق قوانیین و مقررات وزارت توریست برای هتل های 3 و 4 ستاره مبلغ 10 رینگت هر اتاق هر شب و برای هتل های 5 ستاره مبلغ 20 رینگت هر اتاق هر شب به عهده مسافر و در بدو ورود به هتل میباشد.

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

تور مالزی + سنگاپور

تور مالزی + سنگاپور

۷ شب و ۸ روز

۷٫۴۹۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + سنگاپور
هواپیمایی ماهان
۷٫۴۹۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + پنانگ

تور مالزی + پنانگ

۷ شب و ۸ روز

۶٫۳۵۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + پنانگ
هواپیمایی ماهان
۶٫۳۵۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + لنگکاوی

تور مالزی + لنگکاوی

۷ شب و ۸ روز

۷٫۳۵۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + لنگکاوی
هواپیمایی ماهان
۷٫۳۵۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی نوروز 99

تور مالزی نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۶٫۸۳۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی
هواپیمایی ماهان
۶٫۸۳۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی نوروز 99

تور مالزی نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۵٫۹۳۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی
هواپیمایی ماهان
۵٫۹۳۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + سنگاپور نوروز 99

تور مالزی + سنگاپور نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۹٫۳۱۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + سنگاپور
هواپیمایی ماهان
۹٫۳۱۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + سنگاپور نوروز 99

تور مالزی + سنگاپور نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۸٫۴۱۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + سنگاپور
هواپیمایی ماهان
۸٫۴۱۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + لنکاوی نوروز 99

تور مالزی + لنکاوی نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۸٫۶۸۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + لنگکاوی
هواپیمایی ماهان
۸٫۶۸۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + لنکاوی نوروز 99

تور مالزی + لنکاوی نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۷٫۷۸۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + لنگکاوی
هواپیمایی ماهان
۷٫۷۸۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + پنانگ نوروز 99

تور مالزی + پنانگ نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۷٫۷۷۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + پنانگ
هواپیمایی ماهان
۷٫۷۷۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + پنانگ نوروز 99

تور مالزی + پنانگ نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۶٫۸۷۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + پنانگ
هواپیمایی ماهان
۶٫۸۷۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی 14 بهمن ( 6 شب )

تور مالزی 14 بهمن ( 6 شب )

۶ شب و ۷ روز

۵٫۰۹۰٫۰۰۰تومان
۶ شب و ۷ روز
مقصد:مالزی
هواپیمایی ماهان
۵٫۰۹۰٫۰۰۰تومان
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha