منو

تاریخ رفت : ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ برگشت : ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
سفر هوایی - هواپیمایی ماهان
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
مالزی
6 شب
تاریخ رفت:

14 بهمن

تاریخ برگشت:

21 بهمن

ساعت رفت:
22:30

ساعت برگشت:
23:30

((به دلیل پوینت بودن پرواز ماهان لطفا قبل از رزرو با کانتر مربوطه چک شود))
نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Pacific Express / B.B
۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Metropol / B.B
Sandpiper / B.B
۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Pacific Express Central Market / B.B
My Hotel / B.B
۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Flamingo / B.B
May Tower / B.B
۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Cosmo / B.B
۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Express / B.B
۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Ambassador / B.B
۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Oakwood / B.B
۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
Travelodge / B.B
۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Garden Inn / B.B
۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Royal Chulan Bukit Bintang / B.B
۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Royal / B.B
۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Tamo And Suites / B.B
۶٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Ibis / B.B
۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Verdant Hill / B.B
۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Seri Pacific / B.B
۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Suites / B.B
۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
Sunway Putra / B.B
۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان
Mercure / B.B
۶٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Swiss Garden / B.B
۶٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
Impiana KLCC / B.B
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
Dorsett Regency / B.B
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
Istana / B.B
Royal Chulan / B.B
۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان
Melia / B.B
۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Berjaya Times Square / B.B
۷٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان
Freaser Residence / B.B
۷٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
GTower / B.B
۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
Grand Millennium / B.B
۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton Imperial / B.B
۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
Shangrila / B.B
۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
The Westin / B.B
۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
Ritz Carlton / B.B
۹٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - 6 شب اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - یک گشت رایگان با سیم کارت - لیدر فارسی زبان
مدارک لازمگذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
توضيحات
پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 600.000 تومان میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر و آژانس زیما سفر پارس هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
توجه داشته باشید که هتل های مالزی در بدو ورود مالیات را دریافت می کنند و به عهده مسافر است.
مسافران درصورت تماس حتما به کانترهای مربوطه اعلان کنند که پکیج را در لست سکند مشاهده کرده اند.

*پرداخت مالیات توریست کشور مالزی طبق قوانیین و مقررات وزارت توریست برای هتل های 3 و 4 ستاره مبلغ 10 رینگت هر اتاق هر شب و برای هتل های 5 ستاره مبلغ 20 رینگت هر اتاق هر شب به عهده مسافر و در بدو ورود به هتل میباشد.

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

تور مالزی + سنگاپور

تور مالزی + سنگاپور

۷ شب و ۸ روز

۷٫۴۹۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + سنگاپور
هواپیمایی ماهان
۷٫۴۹۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + پنانگ

تور مالزی + پنانگ

۷ شب و ۸ روز

۶٫۳۵۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + پنانگ
هواپیمایی ماهان
۶٫۳۵۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + لنگکاوی

تور مالزی + لنگکاوی

۷ شب و ۸ روز

۷٫۳۵۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + لنگکاوی
هواپیمایی ماهان
۷٫۳۵۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی 14 بهمن

تور مالزی 14 بهمن

۷ شب و ۸ روز

۵٫۲۹۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی
هواپیمایی ماهان
۵٫۲۹۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی نوروز 99

تور مالزی نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۶٫۸۳۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی
هواپیمایی ماهان
۶٫۸۳۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی نوروز 99

تور مالزی نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۵٫۹۳۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی
هواپیمایی ماهان
۵٫۹۳۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + سنگاپور نوروز 99

تور مالزی + سنگاپور نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۹٫۳۱۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + سنگاپور
هواپیمایی ماهان
۹٫۳۱۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + سنگاپور نوروز 99

تور مالزی + سنگاپور نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۸٫۴۱۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + سنگاپور
هواپیمایی ماهان
۸٫۴۱۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + لنکاوی نوروز 99

تور مالزی + لنکاوی نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۸٫۶۸۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + لنگکاوی
هواپیمایی ماهان
۸٫۶۸۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + لنکاوی نوروز 99

تور مالزی + لنکاوی نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۷٫۷۸۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + لنگکاوی
هواپیمایی ماهان
۷٫۷۸۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + پنانگ نوروز 99

تور مالزی + پنانگ نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۷٫۷۷۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + پنانگ
هواپیمایی ماهان
۷٫۷۷۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + پنانگ نوروز 99

تور مالزی + پنانگ نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۶٫۸۷۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:مالزی + پنانگ
هواپیمایی ماهان
۶٫۸۷۰٫۰۰۰تومان
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha