منو

تاریخ رفت : ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ برگشت : ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
سفر هوایی - SunExpress
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
آنتالیا
6 شب
تاریخ رفت :

11 مرداد

تاریخ برگشت :

17 مرداد

به علت متغیر بودن ساعت پروازی لطفا با کانتر مربوطه چک شود.
نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Lara Hadrianus / All
۱۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Laren Family / All
۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Karmir Resort / All
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Club Sera Hotel / U.All
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
elegance room
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Baia Kemer Club / U.All
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
club room
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Asteria Kremlin / U.All
۱۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Concorde Deluxe / U.All
۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara / U.All
۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Waterworld / U.All
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams / U.All
۱۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Baia Lara Hotel / U.All
۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nirvana Me Beldibi / U.All
۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
luxury land
Fame Residence Lara / All
۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
superior land
Barut Lara / U.All
۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
superior garden
Kaya Palazzo / All
۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
superior sea view
Susesi Resort / U.All
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cornelia Deluxe / U.All
۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Exclusive Kemer / U.All
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Deluxe / U.All
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin Be Grand / U.All
۲۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum Luxury / U.All
۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
luxury land
Delphin Imperial / U.All
۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
superior land
Rixos Sungate / U.All
۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus / U.All
۲۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۳۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۴۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Adam and Eve / U.All
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۴۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
design room
Calista Luxury / U.All
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۴۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
superior garden
Rixos Premium / U.All
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۵۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Land of Legends / B.B
۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۶۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
deluxe land
Maxx Royal / U.All
۵۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
suite land
خدمات تور
پرواز رفت و برگشت سان اکسپرس - اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات
نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
زمان ورود به اتاق ساعت 14:00 و زمان ترک اتاق ساعت 12:00 می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 
ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha