۰۲۱۷۴۶۳۴

تور مالدیو ویژه مهر 99

تاریخ رفت ۰۴ مهر ۱۳۹۹
تاریخ برگشت ۰۸ مهر ۱۳۹۹
مدت اقامت ۳ شب و ۴ روز
سفر هوایی - قطر
تلفن: ۰۲۱۷۴۶۳۴
تلفن تماس از شهرستان: ۰۲۱۲۲۹۲۷۸۰۰
تلگرام: @zimasafarpars
تور مالدیو ویژه مهر 99

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ مالدیو ۳ تاریخ های رفت:
4 و 5 و 6 مهر

تاریخ های برگشت:
8 و 9 و 10 مهر

ساعت رفت:
(تهران22:40)(دوحه00:10)
(دوحه02:05)(ماله09:05)

ساعت برگشت:
(ماله20:00)(دوحه22:45)
(دوحه00:59)(تهران03:29)

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضيحات
Paradise Island
F.B
۳۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه superior beach bangalow
Sun Island
F.B
۳۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه sun villa
Sun Island
F.B
۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه superior beach bangalow
Royal Island
F.B
۳۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach villa
Sun Island
F.B
۴۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه water bangalow
Sun Island
F.B
۴۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach pool villa
Angsana I huru
H.B
۴۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach front villa
Grand Park Kodhipparu
B.B
۴۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه lagoon water villa
Angsana I huru
F.B
۴۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach front villa
Angsana I huru
H.B
۴۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach front villa jet - pool villa
Grand Park Kodhipparu
B.B
۴۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ocean water villa
Paradise Island
F.B
۴۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه water villa
Angsana I huru
F.B
۴۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach front villa jet - pool villa
Cocoon
All
۴۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach villa
Angsana I huru
All
۴۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach front villa
Grand Park Kodhipparu
B.B
۴۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach pool villa
Iti Maafushiraru
H.B
۴۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach villa
Noku
H.B
۴۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach villa
Grand Park Kodhipparu
H.B
۴۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه lagoon water villa
You and Me Cocoon
F.B
۴۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه manta villa
You and Me Cocoon
F.B
۵۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه dolphin villa
Angsana I huru
All
۵۰٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach front villa jet - pool villa
Grand Park Kodhipparu
H.B
۵۰٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ocean water villa
Iti Maafushiraru
H.B
۵۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه water villa
Noku
H.B
۵۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه water villa
Grand Park Kodhipparu
F.B
۵۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه lagoon water villa
Noku
H.B
۵۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach pool villa
Cocoon
All
۵۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach suite
Grand Park Kodhipparu
H.B
۵۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach pool villa
You and Me Cocoon
F.B
۵۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach suite pool
Grand Park Kodhipparu
F.B
۵۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه ocean water villa
Cocoon
All
۵۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach suite pool
Grand Park Kodhipparu
F.B
۵۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه beach pool villa

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت با قطر ایر ویز

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

لیدر محلی زبان

بیمه مسافرتی

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات

انجام تست PCR ، 96 ساعت قبل از سفر

پر کردن فرم سلامت مالدیو