۰۲۱۷۴۶۳۴

تور استانبول ویژه مهر (7 شب)

امتیار دهید:

۴.۸ از ۱۵۰۰ امتیاز
تاریخ رفت ۲۲ مهر ۱۴۰۰
تاریخ برگشت ۲۹ مهر ۱۴۰۰
مدت اقامت ۷ شب و ۸ روز
سفر هوایی - قشم ایر
تلفن: ۰۲۱۷۴۶۳۴
تلفن تماس از شهرستان: ۰۲۱۲۲۹۲۷۸۰۰
تلگرام: @zimasafarpars
تور استانبول ویژه مهر (7 شب)

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷ تاریخ رفت :

22 و 23 و 24 و 29 و 30 مهر

تاریخ برگشت :

29 و 30 مهر و 1 و 6 و 7 آبان

ساعت رفت: 18:45

ساعت برگشت: 22:00

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضيحات
Malkoc
B.B
۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza Hotel
B.B
۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan
B.B
۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Fide
B.B
۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
All Inn
B.B
۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Actual Life
B.B
۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Sabena Hotel Istanbul
B.B
۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium Hotel Istanbul
B.B
۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
New City
B.B
۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Mim Hotel
B.B
۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Atik Palace
B.B
۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Intell
B.B
۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center Hotel Taksim
B.B
۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Cartoon Hotel
B.B
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic Hotel
B.B
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Express Hotel
B.B
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Adelmar
B.B
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak Hotel Taksim
B.B
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hotel De Pera
B.B
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Marbel
B.B
۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya Hotel
B.B
۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti Hotel
B.B
۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli Hotel
B.B
۹٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman Hotel
B.B
۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Lounge
B.B
۹٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Riva Hotel
B.B
۹٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Cher Hotel
B.B
۱۰٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Nippon
B.B
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Hotel
B.B
۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Lamartine Hotel
B.B
۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
The Craton
B.B
۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Hotel
B.B
۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Avantgarde Taksim Hotel
B.B
۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik Hotel
B.B
۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Bomonti Hotel
B.B
۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni Hotel
B.B
۱۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday In Sisli Hotel
B.B
۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton Istanbul City Center
B.B
۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Occidental
B.B
۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City Hotel
B.B
۱۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Istanbul Hotel
B.B
۱۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Point Taksim Hotel
B.B
۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Barcelo
B.B
۱۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti Hotel
B.B
۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Divan Istanbul
B.B
۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus Hotel
B.B
۱۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Conrad
B.B
۱۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Cvk Park Bosphorus Hotel
B.B
۲۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel Bosphorus Hotel
B.B
۲۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

خدمات تور

تور استانبول با پرواز رفت و برگشت قشم ایر - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات

نرخ کودک زیر 2 سال 800.000  تومان .
مبلغ 70 درصد تور هنگام رزرو الزامی می باشد.
زمان ورود به اتاق ساعت 14:00 و زمان ترک اتاق ساعت 12:00 می باشد.
جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 
 
(پکیج بر اساس پایین ترین نرخ پروازی محاسبه شده است)
 
*تست PCR برای سفر الزامی می باشد*

نظرات کاربران