۰۲۱۷۴۶۳۴

تور آنتالیا 29 مهر ماه

امتیار دهید:

۴.۸ از ۱۵۰۰ امتیاز
تاریخ رفت ۲۹ مهر ۱۴۰۰
تاریخ برگشت ۰۷ آبان ۱۴۰۰
مدت اقامت ۶ شب و ۷ روز
سفر هوایی - معراج
تلفن: ۰۲۱۷۴۶۳۴
تلفن تماس از شهرستان: ۰۲۱۲۲۹۲۷۸۰۰
تلگرام: @zimasafarpars
تور آنتالیا 29 مهر ماه

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت و برگشت :

29 مهر به 7 آبان

ساعت رفت : 23:30

ساعت برگشت : 03:30

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضيحات
Melody
All
۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach Hotel
All
۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Palace
All
۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Rios Beach
All
۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Dionisus
All
۷٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Belkon
All
۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Palmet Kiris
All
۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Hadrianus Hotel
All
۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Cender
All
۸٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Lara
U.All
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Armir Resort
All
۹٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
U.All
۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Palmet Beach Resort Hotel
U.All
۹٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Daima Biz Hotel
All
۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik Resort
U.All
۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Sensitive Premium
U.All
۱۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Aydinbey Queen's Palace
U.All
۱۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Fun and Sun Comfort
U.All
۱۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان standard garden
Sherwood Suites Lara
U.All
۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Orange County Belek
U.All
۱۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Laren Family
All
۱۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Aydinbey Famous Resort
U.All
۱۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara Hotel
All
۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind Of Lara
All
۱۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Orange County Kemer
U.All
۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Aquaworld Belek
U.All
۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Waterworld
U.All
۱۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Amara Luxury
U.All
۱۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان garden room
Lara Family Club Hotel
U.All
۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Fame Residence Lara
All
۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
U.All
۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Venezia Palace
U.All
۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان eco room
Asteria Kremlin
U.All
۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Melas Lara
U.All
۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Prestige Elite
U.All
۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum Family Resort
U.All
۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara Hotel
U.All
۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Miracle
U.All
۱۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Exclusive Lara Hotel
U.All
۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Hotels Lara
U.All
۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Granada Luxury Belek Hotel
U.All
۲۰٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
IC Green Palace
U.All
۲۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort Hotel
U.All
۲۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
IC Santai Belek
U.All
۲۰٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Beach Lara
U.All
۲۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
IC Santai Belek
U.All
۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Deluxe Golf Belek
U.All
۲۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت با پرواز معراج (فرودگاه دنیزلی) - ترانسفر رفت و برگشت - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات

بار مجاز 30 کیلو گرم.
70% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد .
نرخ کودک زیر 2 سال 950.000 تومان می باشد.
جهت مسافرت به کشور ترکیه داشتن HES CODE الزامی می باشد.
زمان ورود به اتاق ساعت 14:00 و زمان ترک اتاق ساعت 12:00 می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
نرخ کودک بر اساس 1 کودک محاسبه شده در صورت وجود 2 کودک در اتاق با کانتر فروش هماهنگ شود .
 
 
* موارد ذیل جهت انجام پرواز الزامی میباشد*
 
1- همراه داشتن تست منفی کرونا 72 ساعت قبل از پرواز از تمامی مراکز مورد تائید وزارت بهداشت
2- همراه داشتن 3 عدد ماسک در طول مدت پرواز
3- تکمیل فرم تعهدنامه در هنگام صدور کارت پرواز
4- تکمیل کامل فرم تعهدنامه در داخل پرواز
5- همراه داشتن هرگونه بار داخل کابین ممنوع بوده به استثنا (کیف دستی یا کیف کودک یا کیف لپ تاپ) با وزن حداکثر چهار کیلو

 

 

نظرات کاربران