۰۲۱۷۴۶۳۴

تور آنتالیا آذر ماه

امتیار دهید:

۴.۸ از ۱۵۰۰ امتیاز
تاریخ رفت ۱۲ آذر ۱۴۰۰
تاریخ برگشت ۱۸ آذر ۱۴۰۰
مدت اقامت ۶ شب و ۷ روز
سفر هوایی - پگاسوس
تلفن: ۰۲۱۷۴۶۳۴
تلفن تماس از شهرستان: ۰۲۱۲۲۹۲۷۸۰۰
تلگرام: @zimasafarpars
تور آنتالیا آذر ماه

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت :

12 و 13 آذر

تاریخ برگشت :

18 و 19 آذر

ساعت رفت : 05:10

ساعت برگشت : 23:45

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضيحات
Beldibi Kemer
B.B
۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramona
B.B
۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara Palace
H.B
۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Belkon
B.B
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Dionisus
B.B
۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Cender
B.B
۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Sensitive Premium Belek
U.All
۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Aydinbey Queen's Palace
All
۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara Hotel
U.All
۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Porto Bello
U.All
۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra
U.All
۱۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Aquaworld Belek
U.All
۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Fame Residence Lara
U.All
۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara Hotel
U.All
۱۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Exclusive Lara Hotel
U.All
۱۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Concorde De Luxe Resort Hotel
U.All
۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Asteria Kremlin Palace
U.All
۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Bellis Deluxe
U.All
۱۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Spice
U.All
۱۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE Grand Resort Hotel
U.All
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Beach Lara
U.All
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Granada Luxury Belek Hotel
U.All
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Downtown Antalya
All
۱۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Xanadu Resort Hotel
U.All
۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Holiday Palace Hotel
U.All
۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus Hotel
U.All
۱۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Nirvana Cosmopolitan Hotel
U.All
۱۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Deluxe Golf Belek
U.All
۱۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Sungate
U.All
۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان standard
Titanic Mardan Palace
U.All
۲۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land Of Legends Kingdom Hotel
All
۲۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Belek
U.All
۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Regnum Carya Hotel
U.All
۳۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort
U.All
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت با پرواز پگسوس (آدانا)- ترانسفر رفت و برگشت - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات

بار مجاز 20 کیلو گرم.
70% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد .
نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.
جهت مسافرت به کشور ترکیه داشتن HES CODE الزامی می باشد.
زمان ورود به اتاق ساعت 14:00 و زمان ترک اتاق ساعت 12:00 می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
نرخ کودک بر اساس 1 کودک محاسبه شده در صورت وجود 2 کودک در اتاق با کانتر فروش هماهنگ شود .
 
 
* موارد ذیل جهت انجام پرواز الزامی میباشد*
 
1- همراه داشتن تست منفی کرونا 72 ساعت قبل از پرواز از تمامی مراکز مورد تائید وزارت بهداشت
2- همراه داشتن 3 عدد ماسک در طول مدت پرواز
3- تکمیل فرم تعهدنامه در هنگام صدور کارت پرواز
4- تکمیل کامل فرم تعهدنامه در داخل پرواز
5- همراه داشتن هرگونه بار داخل کابین ممنوع بوده به استثنا (کیف دستی یا کیف کودک یا کیف لپ تاپ) با وزن حداکثر چهار کیلو

 

 

نظرات کاربران