۰۲۱۷۴۶۳۴

تور استانبول ویژه مرداد (3 شب)

امتیار دهید:

۴.۸ از ۱۵۰۰ امتیاز
تاریخ رفت ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
مدت اقامت ۳ شب و ۴ روز
سفر هوایی - قشم ایر
تلفن: ۰۲۱۷۴۶۳۴
تلفن تماس از شهرستان: ۰۲۱۲۲۹۲۷۸۰۰
تلگرام: @zimasafarpars
تور استانبول ویژه مرداد (3 شب)

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت :

21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 مرداد

تاریخ برگشت :

24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 مرداد

(( نرخ پکیج برای تاریخ 21 و 22 مرداد 10.400.000 تومان می باشد ))

(( پکیج در تاریخ 23 و 24 مرداد 500.000+ تومان و 25 مرداد 1.000.000+ تومان و 26 مرداد 700.000+ تومان شامل افزایش نرخ می باشد ))

ساعت رفت: 19:45

ساعت برگشت: 13:30

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضيحات
Reydel Hotel
B.B
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan
B.B
۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid Hotel Istanbul
B.B
۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Monopol
B.B
۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza Hotel
B.B
۱۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Atro Hotel
B.B
۱۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Maroon Pera
B.B
۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
City Center Hotel Taksim
B.B
۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City
B.B
۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Dora
B.B
۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Euro Plaza
B.B
۱۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic Hotel
B.B
۱۲٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Feronya Hotel
B.B
۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Express Hotel
B.B
۱۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hotel De Pera
B.B
۱۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Adelmar
B.B
۱۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti Hotel
B.B
۱۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli Hotel
B.B
۱۳٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Bomonti Hotel
B.B
۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Crowne Plaza Harbiye
B.B
۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Richmond
B.B
۱۴٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Hotel
B.B
۱۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Hotel
B.B
۱۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Plaza City Center
B.B
۱۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik Hotel
B.B
۱۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni Hotel
B.B
۱۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Prestige
B.B
۱۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Sheraton Istanbul City Center
B.B
۱۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World Taksim
B.B
۱۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City Hotel
B.B
۱۷٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bomonti Hotel
B.B
۲۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Bosphorus Hotel
B.B
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Cvk Park Bosphorus Hotel
B.B
۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
Swissotel Bosphorus Hotel
B.B
۲۹٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

خدمات تور

تور استانبول با پرواز رفت و برگشت قشم ایر - اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات

بار مجاز 30 کیلو گرم .
نرخ کودک زیر 2 سال 590.000  تومان .
مبلغ 70 درصد تور هنگام رزرو الزامی می باشد.
زمان ورود به اتاق ساعت 14:00 و زمان ترک اتاق ساعت 12:00 می باشد.
جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 
 
(پکیج بر اساس پایین ترین نرخ پروازی محاسبه شده است)
 
*تست PCR برای سفر الزامی می باشد*
 
(برای سفر به ترکیه در رفت ، کارت واکسن و در برگشت تست PCR الزامی می باشد ، لطفا قبل از سفر حتما با کانتر مربوطه چک شود)
 
(( شماره مستقیم 09383362318 ))

نظرات کاربران