۰۲۱۷۴۶۳۴

تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

امتیار دهید:

۴.۸ از ۱۵۰۰ امتیاز
تاریخ رفت ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ برگشت ۰۲ فروردین ۱۴۰۲
مدت اقامت ۶ شب و ۷ روز
سفر هوایی - پگاسوس
تلفن: ۰۲۱۷۴۶۳۴
تلفن تماس از شهرستان: ۰۲۱۲۲۹۲۷۸۰۰
تلگرام: @zimasafarpars
تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت و برگشت :

25 اسفند به 2 فروردین

ساعت رفت : 05:10

ساعت برگشت : 23:40

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضيحات
Lara Palace
H.B
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Beldibi Kemer
F.B
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Alexius Beach Kemer
F.B
۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Belkon
All
۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Cender
U.All
۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Viking Star
U.All
۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Turkiz Resort
U.All
۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara Hotel
U.All
۲۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
U.All
۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Akka Alinda
U.All
۲۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان main building
Sherwood Suites Resort
U.All
۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra
U.All
۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Akka Antedon
U.All
۳۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Deluxe
U.All
۳۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Spice Hotel and Spa
U.All
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort Hotel
U.All
۳۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان main building
Limak Atlantis Deluxe Hotel And Resort
U.All
۳۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Exclusive Lara Hotel
U.All
۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sueno Hotels Golf Belek
U.All
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Asteria Kremlin Palace
U.All
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Lara De Luxe Hotel
U.All
۳۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Wings Hotel
U.All
۳۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
IC Green Palace
U.All
۳۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Adalya Elite Lara Hotel
U.All
۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان land view
Swandor Topkapi Palace
U.All
۳۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Xanadu Resort Hotel
U.All
۳۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Downtown Antalya
U.All
۳۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Granada Luxury Belek Hotel
U.All
۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Sungate
U.All
۴۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Nirvana Cosmopolitan Hotel
U.All
۴۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.All
۴۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus Hotel
U.All
۴۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Holiday Palace Hotel
U.All
۴۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.All
۴۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان sea view
Delphin BE Grand Resort Hotel
U.All
۴۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.All
۴۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان deluxe
Titanic Deluxe Golf Belek
U.All
۴۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort Hotel
U.All
۴۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin Imperial Lara
U.All
۴۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Sueno Hotels Deluxe Belek
U.All
۴۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان deluxe sea
Voyage Belek Golf And Spa Hotel
U.All
۵۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Mardan Palace
U.All
۵۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land Of Legends Kingdom Hotel
B.B
۵۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum Luxury Resort Hotel
U.All
۵۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Calista Luxury Resort Hotel
U.All
۶۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Belek
U.All
۶۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Regnum Carya Hotel
U.All
۸۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort
U.All
۸۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۳۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت با پرواز پگسوس ( پنج شنبه و شنبه فرودگاه آنتالیا )( جمعه فرودگاه قاضی پاشا ) - ترانسفر رفت و برگشت - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی (با پوشش کرونا)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات

بار مجاز 20 کیلو گرم.
70% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد .
نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.
زمان ورود به اتاق ساعت 14:00 و زمان ترک اتاق ساعت 12:00 می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
نرخ کودک بر اساس 1 کودک محاسبه شده در صورت وجود 2 کودک در اتاق با کانتر فروش هماهنگ شود .
 
(برای سفر به ترکیه ، کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی الزامی می باشد ، لطفا قبل از سفر حتما با کانتر مربوطه چک شود)
 
 
* موارد ذیل جهت انجام پرواز الزامی میباشد*
 
1- همراه داشتن تست منفی کرونا 48 ساعت قبل از پرواز در صورت نداشتن کارت واکسن از تمامی مراکز مورد تائید وزارت بهداشت یا کارت واکسن دیجیتال
2- همراه داشتن 3 عدد ماسک در طول مدت پرواز
3- تکمیل فرم تعهدنامه در هنگام صدور کارت پرواز
4- تکمیل کامل فرم تعهدنامه در داخل پرواز
5- همراه داشتن هرگونه بار داخل کابین ممنوع بوده به استثنا (کیف دستی یا کیف کودک یا کیف لپ تاپ) با وزن حداکثر چهار کیلو

 

نظرات کاربران