۰۲۱۷۴۶۳۴

تور آنتالیا ویژه 6 مرداد

امتیار دهید:

۴.۸ از ۱۵۰۰ امتیاز
تاریخ رفت ۰۶ مرداد ۱۴۰۳
تاریخ برگشت ۱۳ مرداد ۱۴۰۳
مدت اقامت ۶ شب و ۷ روز
سفر هوایی - ایران ایرتور
تلفن: ۰۲۱۷۴۶۳۴
تلفن تماس از شهرستان: ۰۲۱۲۲۹۲۷۸۰۰
تلگرام: @zimasafarpars
تور آنتالیا ویژه 6 مرداد

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت و برگشت :

6 به 13 مرداد

ساعت رفت : 00:30

ساعت برگشت : 04:30

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضيحات
Belmus
All
۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach Hotel
All
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Rios Latte
All
۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Belpoint
All
۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Jura Kemer
All
۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Rios Beach
All
۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Viking Star
All
۳۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Hedef Resort
All
۳۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Jura Lara
U.All
۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Mg White Liliyum
All
۳۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Perre Lamer
U.All
۴۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Miramor
U.All
۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Amon
U.All
۴۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
Daima Biz Hotel
U.All
۴۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan
U.All
۴۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Armas Gul Beach
U.All
۴۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Sensitive Premium
U.All
۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Xafira Deluxe
U.All
۴۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Orange County Alanya
U.All
۴۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
U.All
۴۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Wind of Lara
U.All
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Sealife Kemer
U.All
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Sealife Family
U.All
۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Ring
U.All
۵۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Porto Bello
U.All
۵۰٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik
U.All
۵۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Aydinbey Queen's Palace
U.All
۵۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Queens Park Goynuk
U.All
۵۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara Hotel
U.All
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Orange County Belek
U.All
۵۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort Hotel
U.All
۵۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان river suite
Orange County Kemer
U.All
۵۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Wyndham Garden Lara
U.All
۵۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
U.All
۵۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Aquaworld Belek
U.All
۵۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان village
Baia Kemer
U.All
۵۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Prestige
U.All
۶۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Centro
U.All
۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Amara Luxury
U.All
۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort Hotel
U.All
۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان main
Selectum Family
U.All
۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Venezia Palace
U.All
۶۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Corendon Playa Kemer
U.All
۶۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Asteria Kremlin Palace
U.All
۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
IC Hotels Green Palace
U.All
۷۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
Granada Luxury Belek Hotel
U.All
۸۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت با پرواز ایران ایر تور ( فرودگاه دنیزلی ) - ترانسفر- 6 شب اقامت - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی - لیدر

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات

بار مجاز 20 کیلو گرم.
همراه داشتن کارت واکسن الزامی می باشد .
70% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد .
نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000  تومان می باشد.
زمان ورود به اتاق ساعت 14:00 و زمان ترک اتاق ساعت 12:00 می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال جداگانه محاسبه و به مبلغ تور اظافه میگردد.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات با شماره مستقیم  09193985898 تماس حاصل بفرمایید و یا با شماره پنج رقمی 74634-021 تماس حاصل فرمایید

نظرات کاربران