۰۲۱۷۴۶۳۴
تور اسپانیا

تور اسپانیا

امتیار دهید:

۴.۸ از ۱۵۰۰ امتیاز

مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا :

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی  دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه

1 ) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی

الف ) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب ) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است

2 ) 6 قطعه عکس 4.5 * 3.5 رنگی , تمام رخ با زمینه سفید , کاملا از روبرو , بدون لبخند , بدون عینک , گردی صورت کاملا مشخص باشد , حداکثر برای 6 ماه اخیر ( عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد )

3 ) اصل و ترجمه شناسنامه

4 ) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی  ( زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4  باشد )

الف ) حسابهای جاری : کارکرد شش  ماه اخیر به زبان انگلیسی به همراه گواهی تمکن با مانده یکسان

ب ) گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش شش  ماهه سود به زبان انگلیسی از طرف بانک , همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ( ارائه گواهی تمکن برای حساب گردش سود نیز الزامی است )

* باید حداقل موجودی حساب و گواهی تمکن برای هر نفر 2.000.000.000 ریال باشد .

5) اصل  و ترجمه سند مالکیت

6 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی :

الف ) پزشکان : پروانه مطب یاحکم کارگزینی و اخرین فیش حقوقی از محل کار , پروانه دائم پزشکی  , کارت نظام پزشکی

ب ) وکلا : پروانه وکالت

ج ) مشاغل دولتی  : حکم کار گزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال , سمت , میزان حقوق دریافتی و تائیدیه مرخصی , آخرین فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

د ) باز نشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی به همراه آخرین فیش حقوقی

ه ) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی

و ) در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب , آخرین آگهی تغییرات

ز ) معلمان , اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه : اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

ح ) دانش آموزان , دانشجویان : اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند , علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل , ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد .

7 ) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آنها سفر میکنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان اسپانیایی دارد.

* فرم سفارت متقاضیان زیر 18 سال بایستی توسط پدر و مادر امضاء شود .

8 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

حضور کلیه مسافرین ( به جز افراد زیر 12 سال ) جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری BLS الزامی میباشد .

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر , نزد آژانس باقی میماند .

* چک رمز دار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 700.000.000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعلام میگردد .

لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی میباشد .

نظرات کاربران