منو

تور فرانسه نوروز 99

تور فرانسه نوروز 99

۴ شب و ۵ روز

۶٫۵۰۰٫۰۰۰تومان + ۷۹۰یورو
۴ شب و ۵ روز
مقصد:پاریس
پگاسوس
۶٫۵۰۰٫۰۰۰تومان + ۷۹۰یورو

تور فرانسه - اتریش نوروز 99

تور فرانسه - اتریش نوروز 99

۸ شب و ۹ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۱۹۰یورو
۸ شب و ۹ روز
مقصد:پاریس + وین
ایران ایر
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۱۹۰یورو

تور فرانسه - بلژیک - هلند نوروز 99

تور فرانسه - بلژیک - هلند نوروز 99

۶ شب و ۷ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۱٫۷۹۰یورو
۶ شب و ۷ روز
مقصد:پاریس - بروکسل + آمستردام - زندام
ایران ایر
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۱٫۷۹۰یورو

تور فرانسه - سوئیس نوروز 99

تور فرانسه - سوئیس نوروز 99

۸ شب و ۹ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۱۹۰یورو
۸ شب و ۹ روز
مقصد:پاریس + زوریخ - لوسرن
ترکیش ایرویز
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۱۹۰یورو

تور اروپا نوروز 99

تور اروپا نوروز 99

۱۰ شب و ۱۱ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۸۹۰یورو
۱۰ شب و ۱۱ روز
مقصد:پاریس - بروکسل + آمستردام - زندام + هامبورگ
ایران ایر
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۸۹۰یورو

تور فر انسه - اسپانیا نوروز 99

تور فر انسه - اسپانیا نوروز 99

۱۰ شب و ۱۱ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۵۹۰یورو
۱۰ شب و ۱۱ روز
مقصد:پاریس + مادرید + بارسلون
ترکیش ایرویز
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۵۹۰یورو

تور فرانسه - بلژیک - هلند نوروز 99

تور فرانسه - بلژیک - هلند نوروز 99

۱۰ شب و ۱۱ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۵۹۰یورو
۱۰ شب و ۱۱ روز
مقصد:پاریس + بروکسل + آمستردام - زندام
ایران ایر
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۵۹۰یورو

تور فرانسه - سوئیس - ایتالیا نوروز 99

تور فرانسه - سوئیس - ایتالیا نوروز 99

۱۲ شب و ۱۳ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۹۹۰یورو
۱۲ شب و ۱۳ روز
مقصد:پاریس + زوریخ - لوسرن - لوگانو + میلان - ونیز + رم
ترکیش ایرویز
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۹۹۰یورو

تور فرانسه - ایتالیا نوروز 99

تور فرانسه - ایتالیا نوروز 99

۱۱ شب و ۱۲ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۷۹۰یورو
۱۱ شب و ۱۲ روز
مقصد:پاریس + رم + فلورانس + ونیز
ترکیش ایرویز
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۷۹۰یورو

تور فرانسه نوروز 99

تور فرانسه نوروز 99

۷ شب و ۸ روز

۹٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۱٫۳۹۰یورو
۷ شب و ۸ روز
مقصد:پاریس
ایران ایر
۹٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۱٫۳۹۰یورو

تور فرانسه - ایتالیا نوروز 99

تور فرانسه - ایتالیا نوروز 99

۸ شب و ۹ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۳۹۰یورو
۸ شب و ۹ روز
مقصد:پاریس + ونیز + رم
ترکیش ایرویز
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۲٫۳۹۰یورو

تور فرانسه - ایتالیا - اسپانیا نوروز 99

تور فرانسه - ایتالیا - اسپانیا نوروز 99

۱۳ شب و ۱۴ روز

۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۳٫۲۹۰یورو
۱۳ شب و ۱۴ روز
مقصد:پاریس + ونیز + رم + بارسلون
ترکیش ایرویز
۱۱٫۹۹۰٫۰۰۰تومان + ۳٫۲۹۰یورو

مدارک مورد نیاز سفارت فرانسه :

*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه

1 ) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی ( کپی از تمام صفحات ویزای شنگن , کانادا , آمریکا و انگلیس موجود در پاسپورت )

الف ) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب ) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است

2 ) 2 قطعه عکس 4.5 * 3.5 رنگی , تمام رخ با زمینه سفید , کاملا از روبرو , بدون لبخند , بدون عینک , گردی صورت کاملا مشخص باشد , حداکثر برای 3 ماه اخیر ( عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد )

3 ) اصل و ترجمه شناسنامه

4 ) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی  ( زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 20 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4  باشد )

الف ) حسابهای جاری : کارکرد شش  ماه اخیر به زبان انگلیسی

ب ) گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی از طرف بانک , همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ( ارائه گواهی تمکن برای حساب گردش سود نیز الزامی است )

* باید حداقل موجودی حساب و گواهی تمکن برای هر نفر 2.000.000.000 ریال باشد .

5) اصل  و ترجمه سند مالکیت

6 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی :

الف ) پزشکان : پروانه مطب یاحکم کارگزینی و اخرین فیش حقوقی از محل کار , پروانه دائم پزشکی  , کارت نظام پزشکی

ب ) وکلا : پروانه وکالت

ج ) مشاغل دولتی  : حکم کار گزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال , سمت , میزان حقوق دریافتی و تائیدیه مرخصی , آخرین فیش حقوقی و سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

د ) باز نشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی به همراه آخرین فیش حقوقی

ه ) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال , سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر از شرکت مربوطه به همراه سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

و ) در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب , آخرین آگهی تغییرات

ز ) معلمان , اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه : اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

ح ) دانش آموزان , دانشجویان : اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند , علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل , ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد .

7 ) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آنها سفر میکنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد ( ترجمه رضایت نامه با تاییدیه دادگستری و امور خارجه مورد قبول است )

8 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

* تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

حضور کلیه مسافرین ( به جز افراد زیر 12 سال ) جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری VFS الزامی میباشد .

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر , نزد آژانس باقی میماند .

* چک رمز دار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 750.000.000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعلام میگردد .

لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی میباشد .

در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha