۰۲۱۷۴۶۳۴

تور آنتالیا ویژه 4 خرداد

امتیار دهید:

۴.۸ از ۱۵۰۰ امتیاز
تاریخ رفت ۰۴ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ برگشت ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
مدت اقامت ۶ شب و ۷ روز
سفر هوایی - Corendon
تلفن: ۰۲۱۷۴۶۳۴
تلفن تماس از شهرستان: ۰۲۱۲۲۹۲۷۸۰۰
تلگرام: @zimasafarpars
تور آنتالیا ویژه 4 خرداد

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ آنتالیا ۶ تاریخ رفت و برگشت :

4 به 10 خرداد

ساعت رفت : 01:30

ساعت برگشت : 20:00

(( به علت متغیر بودن ساعت پروازی در تاریخ های مختلف حتما با کانتر مربوطه چک شود ))

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضيحات
Melodi Hotel
All
۲۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Ares City Hotel
All
۲۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Agon Hotel
All
۲۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Himeros Beach Hotel
All
۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rios Beach
All
۲۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rios Latte Beach
All
۲۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Cender Hotel
All
۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Belkon
All
۲۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Daima Biz Hotel
U.All
۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Jura Hotel Lara
U.All
۳۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial Sunland
U.All
۳۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Kaplan
U.All
۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Miramor
U.All
۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas Gul Beach Resort
U.All
۳۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Amon Hotel
U.All
۳۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
Grand Ring
U.All
۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Karmir Resort
U.All
۳۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Wind Of Lara
U.All
۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Wyndham Garden Lara
U.All
۳۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Sensetive Premium
U.All
۳۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara Hotel
U.All
۳۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Lara
U.All
۳۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Aquaworld Belek
U.All
۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Transatlantik
U.All
۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Amara Luxury Resort
U.All
۴۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Orange County Belek
U.All
۴۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۰٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان couple
Orange County Kemer
U.All
۴۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان couple
Crystal Admiral
U.All
۴۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Waterworld Resort And Spa
U.All
۴۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Venezia Palace
U.All
۴۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum Family Resort
U.All
۵۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Asteria Kremlin Palace
U.All
۵۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Deluxe
U.All
۵۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort Hotel
U.All
۵۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان river side
Crystal Prestige
U.All
۵۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Palace
U.All
۵۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Atlantis Deluxe Hotel And Resort
U.All
۵۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Centro
U.All
۵۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Tat Beach
U.All
۵۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Aska Lara Resort Hotel
U.All
۵۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان main
Corendon Playa Kemer
U.All
۵۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Bellis Deluxe Hotel
U.All
۵۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal Sunset
U.All
۵۶٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۷۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Limra
U.All
۵۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak Lara
U.All
۵۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۰٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
IC Santai Family Resort
U.All
۵۹٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Baia Lara Hotel
U.All
۶۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Liberty Hotels Lara
U.All
۶۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Granada Luxury Belek Hotel
U.All
۶۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Miracle Resort
U.All
۶۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
IC Hotels Green Palace
U.All
۶۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Royal Wings Hotel
U.All
۶۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury Resort Hotel
U.All
۶۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Selectum Luxury Resort Hotel
U.All
۷۰٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۰٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Nirvana Cosmopolitan Hotel
U.All
۷۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Sungate
U.All
۷۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Downtown Antalya
U.All
۷۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۸٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Tekirova
U.All
۷۷٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۹٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin Palace Hotel
U.All
۷۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin Diva Premiere Hotel
U.All
۷۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۲۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۰٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE Grand Resort Hotel
U.All
۹۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin Imperial Lara
U.All
۹۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Calista Luxury Resort Hotel
U.All
۹۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۴۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Adam and Eve Hotel
U.All
۱۰۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶۵٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه غیر قابل ارائه
Rixos Premium Belek
U.All
۱۱۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۸۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
The Land Of Legends Kingdom Hotel
U.All
۱۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۹۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Maxx Royal Belek Golf Resort
U.All
۱۴۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Regnum Carya Hotel
U.All
۱۵۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۵۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۵٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی کورندون - 6 شب اقامت در هتل  - راهنما - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی (با پوشش کرونا)

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

 

 

 

توضيحات

بار مجاز 30 کیلو گرم.
همراه داشتن کارت واکسن الزامی می باشد .
70% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد .
نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.
زمان ورود به اتاق ساعت 14:00 و زمان ترک اتاق ساعت 12:00 می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال جداگانه محاسبه و به مبلغ تور اظافه میگردد.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات با شماره مستقیم  09193985898 تماس حاصل بفرمایید و یا با شماره پنج رقمی 74634-021 تماس حاصل فرمایید

نظرات کاربران