۰۲۱۷۴۶۳۴

تور ارمنستان ویژه بهار

امتیار دهید:

۴.۸ از ۱۵۰۰ امتیاز
تاریخ رفت ۰۵ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ برگشت ۰۸ خرداد ۱۴۰۳
مدت اقامت ۳ شب و ۴ روز
سفر هوایی - آسمان
تلفن: ۰۲۱۷۴۶۳۴
تلفن تماس از شهرستان: ۰۲۱۲۲۹۲۷۸۰۰
تلگرام: @zimasafarpars
تور ارمنستان ویژه بهار

برنامه سفر

ردیف به مدت اقامت توضیح
۱ ایروان ۳ تاریخ رفت :

5 و 19 و 26 خرداد

تاریخ برگشت :

8 و 22 و 29 خرداد

((نرخ پکیج برای تاریخ 19 خرداد می باشد ))

((پکیج در تاریخ
5 و 26 خرداد 500.000+ تومان
شامل افزایش نرخ می باشد ))

ساعت رفت : 10:10

ساعت برگشت : 12:15

((به علت متغیر بودن ساعت پروازی لطفا با کانتر مربوطه چک شود))

لیست قیمت تور

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضيحات
Mirag
B.B
۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Baxos
B.B
۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Primer
B.B
۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Bella
B.B
۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Shirak
B.B
۱۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Nairi
B.B
۱۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Regineh
B.B
۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Konyak
B.B
۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Royal Plaza
B.B
۱۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ani Central Inn
B.B
۱۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
President
B.B
۱۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Metropol
B.B
۱۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان eco
In City
B.B
۱۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ibis
B.B
۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hotel Erebuni
B.B
۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Metropol
B.B
۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان standard
Imperial
B.B
۱۷٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ani Plaza
B.B
۱۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Opera Suite
B.B
۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Felinger
B.B
۱۹٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Aviatrans
B.B
۱۹٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Nova
B.B
۱۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان غیر قابل ارائه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان eco
Central
B.B
۱۹٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ani Grand
B.B
۲۰٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Yerevan Place
B.B
۲۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Dave
B.B
۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۰٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Ramada
B.B
۲۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲۸٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Best Western
B.B
۲۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲۹٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Marriott
B.B
۲۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Republic
B.B
۲۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Radisson BLU Hotel Yerevan
B.B
۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
Hotel National
B.B
۲۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان _ استقبال و ترانسفر فرودگاهی _ اقامت در هتل _ بیمه مسافرتی

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات

مبلغ 70 درصد تور هنگام رزرو الزامی می باشد.
قیمت کودک زیر 2 سال 1.300.000 تومان می باشد .
زمان ورود به اتاق ساعت 14:00 و زمان ترک اتاق ساعت 12:00 می باشد.
جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات با شماره مستقیم  09193985898 تماس حاصل بفرمایید و یا با شماره پنج رقمی 74634-021 تماس حاصل فرمایید 
 

نظرات کاربران