۰۲۱۷۴۶۳۴
کنسرت های ابی در نوروز 99

کنسرت های ابی در نوروز 99

کنسرت های ابی در نوروز 99

 

تور کنسرت ابی در نوروز 99 از تاریخ 2 فروردین تا 13 فروردین ما به صورت فشرده در کشورهای زیر می باشد.

 

2 فروردین ( 21 مارچ ) - ( ترکیه-آنتالیا )

 

 

4 فروردین ( 23 مارچ ) - ( امارات-دبی )

 

 

6 فروردین ( 25 مارچ ) - ( ترکیه-استانبول )

 

 

9 فروردین ( 28 مارچ ) - ( آذربایجان-باکو )

 

 

11 فروردین ( 30 مارچ ) - ( گرجستان-تفلیس )

 

 

3 فروردین ( 1 اپریل ) - ( ترکیه-وان )

 

۰۳ اسفند ۱۳۹۸